Nhảy tới nội dung

Peacee

Một không gian bình yên để chia sẻ.

Pea Codie

Xin được mến tặng các thầy cô và các học trò tài liệu, bài viết, video về lập trình. Các tài nguyên này hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm

Pea dạy-học

Mình là một anh giáo đang hàng ngày hướng dẫn các học trò. Mình cũng là ba của một đứa trẻ. Mình quan tâm đến giáo dục và mong muốn nền giáo dục nước nhà phát triển.

Xem thêm

Pea trải nghiệm

Không gian chia sẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống của cá nhân mình, có thể là đọc sách, du lịch, thể thao, nấu ăn, blah blah, ...

Xem thêm